Aktuellt

Välkommen till idé- och lärdomshistoria!

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

Nyheter

Maj 2015

- Ny bok publicerad: Osiris, Volume 29, Chemical Knowledge in the Early Modern World. Hjalmar Fors medverkar med artikeln "Elements in the melting pot: Merging chemistry, assaying, and natural history ca. 1730-1760". Denna volym av Osiris planerades bl.a. vid en workshop vid Avdelningen för vetenskapshistoria den 20-21 juni 2012.

- Anders Ekström håller ett seminarium i Filososofiska institutionens Högre seminarieserie i estetik. Ämne för seminariet är "Time and the Rediscovery of Disaster".

April 2015

- Nylatinska nätverket, som består av ett 30-tal forskare från olika discipliner, samlades den 14 april på Carolina Rediviva, och diskuterade texter av Mikael Wexionius Gyldenstolpe (1609-70), professor i politik och historia vid den då nyinrättade akademin i Åbo.

- Ann-Mari Jönssons orienteringskurs i efterantikt latin uppmärksammas av Gunilla Ransbo i Språkvetenskapliga fakultetens informationsblad, Språkröret, nr 2.

- Nytt bokkapitel av Sven Widmalm publicerat: "The Third Manuscript: Rules of Conduct and the Fact-Value Distinction in Mid-20th Century Biochemistry”. Ingår i Value Practices in the Life Sciences and Medicine, Oxford University Press.Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg!

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.
 

Fler nyheter ...

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

Fristående kurser

Pågående kurser, scheman

Masterprogram

Kontakt

Personal

Kalendarium

Om inget annat anges hålls seminarierna kl. 13.15-15.00 i Rausingrummet.

Tisdag 26 maj

Aina Svensson, Uppsala universitetsbibliotek, informerar om open access, DiVA och forskningsfinansiärernas krav

Torsdag 28 maj

Medicinhistoria
Jon Kyllingstad, Norsk Teknisk Museum, och Ageliki Lefkaditou, Universitetet i Oslo: "Conceptualizations of Race in Postwar Genetics and Anthropology". Läs mer ...

Tisdag 2 juni

Avd. för vetenskapshistoria
Claudia Stein, Warwick University: "The Spectacle of Hygiene: Capitalism, Visual Culture and the Self in Germany around 1900". Läs mer ...

Onsdag 3 juni

Disputation
10.15; Geijersalen
Jacob Orrje försvarar avhandlingen Mechanicus. Performing an early modern persona. Opponent är professor Thomas Kaiserfelt, Lunds universitet.

Tisdag 9 juni

Linnea Tillema: avhandlingskapitel

Torsdag 11 juni

Medicinhistoria
”Integritetskränkning? Etiska frågor i medicinhistorisk forskning”. Gemensam diskussion med utgångspunkt i visning av äldre film på psykiatriska patienter. Karin Johannisson inleder.Gå till det fullständiga kalendariet ...