Aktuellt

 • Doktorandtjänst med inriktning mot vetenskapshistoria utlyst
  Sista ansökningsdag är 31 mars 2015, se annons UFV-PA 2015/133.
   
 • 1-2 doktorandtjänster utlysta
  Sista ansökningsdag är 31 mars 2015, se annons UFV-PA 2015/132.
   
 • Doktorandkurs i efterantikt latin
  Vårterminen 2015 ges en doktorandkurs i efterantikt latin. Sista anmälningsdag är 1 mars 2015. Läs mer på sidan Forskarutbildning och i dokumentet Efterantikt latin.
   
 • Campus Gotland
  Institutionen för Idé- och lärdomshistoria finns nu också på Campus Gotland. Vi deltar i Liberal Arts-programmet fr o m ht 2013! Se filmerna om Campus Gotland och om Liberal Arts.

Stiftelser och stipendier

- Sven och Dagmar Saléns stiftelse ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2015/2016 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige). Sista ansökningsdag är 13 februari 2015. Läs mera här!

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

NYHETER

Januari 2015

- Ny bok utgiven: Sexualpolitiska nyckeltexter. Medverkar gör Maja Bondestam och David Thorsén från institutionen.

- Ny artikel av Per Widén publicerad i Museum History Journal, 8.1: "Meritorious Citizens in Royal Surroundings: The National Portrait Gallery of Sweden and its Use of a Historical Environment as Exhibition Space".

December 2014

- Ny bok publicerad: The Limits of Matter. Författare är Hjalmar Fors.

- Karin Johannisson medverkar i SVT:s program Historieätarna. Se programmet.
 Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg!

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.
 

Fler nyheter ...

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

Genvägar

Fristående kurser
Pågående kurser, scheman
Masterprogram

Kontakt
Personal

KALENDARIUM

Forskningsseminarier


Om inte annat anges hålls seminarierna kl. 13.15-15.00 i Rausingrummet.


Januari

Torsdag 29 januari
Annelie Drakman, Uppsala: Avhandlingskapitel


Februari

Tisdag 3 februari
(OBS! Inställt!) Michael Hagner, ETH Zürich: "What Happened to the Scholarly Book?"

Torsdag 12 februari
Medicinhistoria - Tove Paulsson Holmberg, Lund: "Den onaturliga födelsen: Johan von Hoorn och tidigmodern svensk obstetrik"

Tisdag 17 februari
Viktoria Tkacyzk, Amsterdam/Berlin: "Sigmund Exner’s Acoustometer: Linking the Physics and Physiology of Reverberation"

Torsdag 26 februari
Petter Hellström, Uppsala: Avhandlingskapitel


Gå till sidan Forskningsseminarier >>>