Aktuellt

Campus Gotland

Institutionen för Idé- och lärdomshistoria finns nu också på Campus Gotland.

Vi deltar i Liberal Arts-programmet
fr o m ht 2013!

Se filmerna om Campus Gotland och om Liberal Arts.

 

Mer information om vad som händer hos oss under terminen finns i forskningsseminariets kalendarium.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Hur har människan uppfattat sig själv och sin omvärld? Vad är rättvisa? Hur ska det goda livet levas? Vilken är kunskapens grund? »Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria

Johan Nordströms och Sten Lindroths Pris till yngre forskare för framstående lärdomshistoriskt arbete har för år 2012-2013 tilldelats Petter Tistedt.

Petter Tistedt angriper i avhandlingen Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet (2013) en tämligen välkänd historia från ett nytt och originellt perspektiv som visar på den demokratiteoretiska betydelsen av upp rättandet av nya publikpositioner. Avhandlingen ställer djärvt och oförfärat nya frågor och har en analytisk skärpa och precision i språket.

Institutionen gratulerar sina studenter och lärare!

Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet!
Läs mer om nyheten.

 

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet