Aktuellt

Välkommen till idé- och lärdomshistoria!

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

Nyheter

April 2015

- Nylatinska nätverket, som består av ett 30-tal forskare från olika discipliner, samlades den 14 april på Carolina Rediviva, och diskuterade texter av Mikael Wexionius Gyldenstolpe (1609-70), professor i politik och historia vid den då nyinrättade akademin i Åbo.

- Ann-Mari Jönssons orienteringskurs i efterantikt latin uppmärksammas av Gunilla Ransbo i Språkvetenskapliga fakultetens informationsblad, Språkröret, nr 2.

- Nytt bokkapitel av Sven Widmalm publicerat: "The Third Manuscript: Rules of Conduct and the Fact-Value Distinction in Mid-20th Century Biochemistry”. Ingår i Value Practices in the Life Sciences and Medicine, Oxford University Press.

Mars 2015

- Maria Björkman tillbringar mars månad i Tokyo som fellow vid Japan Society for the Promotion of Science för att inleda ett forskningsprojekt om framväxten av genetisk vägledning i Japan.

- Anders Ekström skriver om humanioras miljöer på Riksbankens Jubileumsfonds debattsidor. Läs inlägget!

- Ny bok av Julia Nordblad publicerad: Den enspråkiga demokratin.

- Maja Bondestam medverkar i Sveriges Radio P1:s program Lundströms bokradio. Lyssna på programmet!

- Karin Johannisson recenserar boken Sexualpolitiska nyckeltexter i Dagens Nyheter, läs recensionen.

Februari 2015

- Ny antologi utgiven: Sexualpolitiska nyckeltexter. Medverkande från institutionen är Maja Bondestam och David Thorsén.

- Ny artikel av Torbjörn Gustafsson Chorell publicerad i Rethinking History: "Desire for the past?".

- Hösten 2014 tilldelade Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala det Westinska priset ("för särskilt välförtjänta doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet") till My Klockar Linder för avhandlingen Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. Prisöverlämning sker den 4 februari 2015.Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg!

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.
 

Fler nyheter ...

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

Fristående kurser

Pågående kurser, scheman

Masterprogram

Kontakt

Personal

Kalendarium

Om inget annat anges hålls seminarierna kl. 13.15-15.00 i Rausingrummet.

Tisdag 28 april

Medicinhistoria
Jameson Garland, Uppsala: "Evidence-Based Medicine and the Importance of Archived Medical Literature in Systematic Reviews: The Case of Gender Surgery on Children with DSD”

Tisdag 5 maj

Federico Barbierato, Verona: "We will not not emerge from these bodies until the world will believe”. Demons, medicine and the religious propaganda in the Republic of Venice in the mid-eighteenth century.

Torsdag 7 maj

Pia Levin, Uppsala: avhandlingskapitel

Tisdag 12 maj

Avd. för vetenskapshistoria
Jenny Bangham, Max Planck Institute, Berlin: "Rare blood and unruly lives: transfusion, paper and genetics in the mid-twentieth century". Läs mer ...

Torsdag 21 maj

Maria Björkman och Alma Persson, Uppsala och LiU: artikelutkast

Tisdag 26 maj

Aina Svensson, Uppsala universitetsbibliotek, informerar om open access, DiVA och forskningsfinansiärernas krav

Torsdag 28 maj

Medicinhistoria
Jon Kyllingstad, Norsk Teknisk Museum, och Ageliki Lefkaditou, Universitetet i Oslo: "Conceptualizations of Race in Postwar Genetics and Anthropology". Läs mer ...För information om alla evenemang med anknytning till institutionen, gå till sidan Kalendarium ...

För information endast om forskningsseminarier, gå till sidan Forskningsseminarier ...