Välkommen till idé- och lärdomshistoria!

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin.

Läs mer om våra fristående kurser.

Master- och doktorandkurs HT 2015

Under perioden 10 september-15 november ges en ny kurs för masterstudenter och doktorander i Stockholms- och Uppsalaregionen: "Things Matter: Material Culture and Scientific Knowledge Production from the 17th until 20th Century".

Kursen arrangeras av Avdelningen för vetenskapshistoria och anmälan kan göras fram till den 3 september till Ulla-Britt Jansson eller till kursansvarige prof. H. Otto Sibum.

Kursbeskrivning i PDF.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. 

Läs mer om STS-programmet.

Kurser i medicinhistoria

Vi erbjuder humanistiska utbildningar inom bland annat medicin, bio-
medicin, farmakologi, vård och hälsa. Det kan röra sig om kurser för läkare, psykologer, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare, kostvetare, logopeder, receptarier, röntgen-
sjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor och andra professioner.

Läs mer om våra kurser i medicin-
historia
.

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet.

Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

Genvägar

Kalendarium

Gå till det fullständiga kalendariet ...