Aktuellt

Campus Gotland

Institutionen för Idé- och lärdomshistoria finns nu också på Campus Gotland.

Vi deltar i Liberal Arts-programmet
fr o m ht 2013!

Se filmerna om Campus Gotland och om Liberal Arts.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

God jul och gott nytt år önskar Institutionen för idé- och lärdomshistoria!

24/12-6/1 är administrationen stängd.

Den 7 januari är vi tillbaka på institutionen som vanligt.

NYHETER

December 2014

- Ny bok publicerad: The Limits of Matter. Författare är Hjalmar Fors.

- Karin Johannisson medverkar i SVT:s program Historieätarna. Se programmet.

November 2014

- Julia Nordblad placerar projektet "Politisk representation av framtida generationer: Hållbarhet och det politiska språket 1780-1940" vid institutionen. Projektet beviljades bidrag av Vetenskapsrådet under hösten 2014. Institutionen är glad att hälsa Julia välkommen!

- Boken Sverige i tiden: Berättelser från ett levande land släpps kl. 12.30 den 30 november på Historiska museet. Författare är bl.a. Petter Hellström och Annika Windahl Pontén från institutionen.

- Vetenskapsrådet beviljar Solveig Jülich bidrag, i utlysningskategorin "Bidrag till framstående yngre forskare", för projektet "Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige".
 

Oktober 2014

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Petter Tistedt för projektet "Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden".

- Riksbankens Jubileumsfond tilldelar anslag till Hjalmar Fors för projektet "Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker".

- Riksbankens Jubileumsfond tilldelar anslag till Simon Larsson för projektet "Ett exempel för alla tider? Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande".
 

Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg!

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

KALENDARIUM

Forskningseminariet


13.15-15.00 i Rausingrummet

Nytt kalendarium för forskningsseminarierna kommer efter jul och nyår.

Gå till sidan Forskningsseminariet >>>