Aktuellt

Välkommen till idé- och lärdomshistoria!

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

Nyheter

Mars 2015

- Anders Ekström skriver om humanioras miljöer på Riksbankens Jubileumsfonds debattsidor. Läs inlägget!

- Ny bok av Julia Nordblad publicerad: Den enspråkiga demokratin.

- Maja Bondestam medverkar i Sveriges Radio P1:s program Lundströms bokradio. Lyssna på programmet!

- Karin Johannisson recenserar boken Sexualpolitiska nyckeltexter i Dagens Nyheter, läs recensionen.

Februari 2015

- Ny antologi utgiven: Sexualpolitiska nyckeltexter. Medverkande från institutionen är Maja Bondestam och David Thorsén.

- Ny artikel av Torbjörn Gustafsson Chorell publicerad i Rethinking History: "Desire for the past?".

- Hösten 2014 tilldelade Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala det Westinska priset ("för särskilt välförtjänta doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet") till My Klockar Linder för avhandlingen Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. Prisöverlämning sker den 4 februari 2015.Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg!

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.
 

Fler nyheter ...

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

Fristående kurser

Pågående kurser, scheman

Masterprogram

Kontakt

Personal

Kalendarium

Om inget annat anges hålls seminarierna kl. 13.15-15.00 i Rausingrummet.

Tisdag 31 mars

Avd. för vetenskapshistoria
Patricia Fara, Clare College, Cambridge: "Erasmus Darwin: Poet of Progress". Läs mer ...

Tisdag 14 april

Helena Wangefelt Ström, Umeå: avhandlingskapitel, "Enchanted heritage - disenchanted sacredness. Heritagisation of religion as an act of control”

Tisdag 21 april

Robert Marc Friedman, Oslo: "Balancing Acts: Harmonizing scholarship and artistry in dramatizing history of science - and why it matters". Läs mer ...

Torsdag 23 april

Medicinhistoria
Solveig Jülich, "Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige”, projektpresentationFör information om alla evenemang med anknytning till institutionen, gå till sidan Kalendarium ...

För information endast om forskningsseminarier, gå till sidan Forskningsseminarier ...