Aktuellt

 • Doktorandtjänst med inriktning mot vetenskapshistoria utlyst
  Sista ansökningsdag är 31 mars 2015, se annons UFV-PA 2015/133.
   
 • 1-2 doktorandtjänster utlysta
  Sista ansökningsdag är 31 mars 2015, se annons UFV-PA 2015/132.
   
 • Doktorandkurs i efterantikt latin
  Vårterminen 2015 ges en doktorandkurs i efterantikt latin. Sista anmälningsdag är 1 mars 2015. Läs mer på sidan Forskarutbildning och i dokumentet Efterantikt latin. Schema för kursen finns här!
   
 • Campus Gotland
  Institutionen för Idé- och lärdomshistoria finns nu också på Campus Gotland. Vi deltar i Liberal Arts-programmet fr o m ht 2013! Se filmerna om Campus Gotland och om Liberal Arts.
   
 • Idé- och lärdomshistoria i UppsalaFacebook.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria

Ämnet idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas, vetenskapernas och världsbildernas historia. Om du är intresserad av tänkandets historia är idé- och lärdomshistoria ett givet ämne för dig. Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria.

NYHETER

Februari 2015

- Ny artikel av Torbjörn Gustafsson Chorell publicerad i Rethinking History: "Desire for the past?".

- Hösten 2014 tilldelade Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala det Westinska priset ("för särskilt välförtjänta doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet") till My Klockar Linder för avhandlingen Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. Prisöverlämning sker den 4 februari 2015.

Januari 2015

- Ann-Mari Jönsson medverkar i Svenska Linnésällskapets Årsskrift, 2014, med artikeln “Linnés dikt till Giseke; en kanske något tvivelaktig ära”, ss. 109–122.

- Hjalmar Fors medverkar i SR:s program Vetandets värld den 27 januari på temat "Politik och myter i vetenskapens namn". Lyssna på programmet här!

- Olof Ljungström, knuten till institutionen, medverkar i DN:s artikel "Mörk historia fram i ljuset" 25 januari 2015. Läs artikeln här!

- Ny bok utgiven: Sexualpolitiska nyckeltexter. Medverkar gör Maja Bondestam och David Thorsén från institutionen.

- Ny artikel av Per Widén publicerad i Museum History Journal, 8.1: "Meritorious Citizens in Royal Surroundings: The National Portrait Gallery of Sweden and its Use of a Historical Environment as Exhibition Space".

December 2014

- Ny bok publicerad: The Limits of Matter. Författare är Hjalmar Fors.

- Karin Johannisson medverkar i SVT:s program Historieätarna. Se programmet.
 Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg!

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.
 

Fler nyheter ...

Fristående kurser

Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få en överblick över vetenskapernas och tänkandets historia och som vill fördjupa dina kunskaper på något specialområde. I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin. »Läs mer om våra fristående kurser.

STS-programmet

Vi medverkar också med flera kurser inom civilingenjörsprogrammen. För dig som är intresserad av naturvetenskap och medicin erbjuder våra fristående kurser en historisk fördjupning som kompletterar din utbildning. »Läs mer om STS-programmet

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden. Det handlar om en genomtänkt utbildning som förenar olika historievetenskapliga arbetssätt och perspektiv, hämtade både från humaniora och från samhällsvetenskap. Utbildningen innebär att man lär sig grunderna i vad historia som vetenskap innebär, samt att man lär sig tillämpa detta i egna undersökningar. Programmet syftar till utvecklandet av färdigheter som är viktiga både för historisk vetenskap och för arbetslivet. »Läs mer om historikerprogrammet.

Läs mer om Historikerprogrammets fristående kurser under den femte terminen.

Genvägar

Fristående kurser
Pågående kurser, scheman
Masterprogram

Kontakt
Personal

KALENDARIUM

Forskningsseminarier


Om inte annat anges hålls seminarierna kl. 13.15-15.00 i Rausingrummet.

Tisdag 10 mars

Patrik Lundell, Sven Widmalm, Olof Ljungström, Maria Björkman, Uppsala: "Bruna nätverk"

Tisdag 17 mars

Avd. för vetenskapshistoria
(OBS! Inställt!) Stewart Allen, University of Edinburgh.

Torsdag 26 mars

Chris Haffenden, Uppsala: avhandlingskapitel

Tisdag 31 mars

Avd. för vetenskapshistoria
Patricia Fara, Clare College, Cambridge: "Erasmus Darwin: Poet of Progress". Läs mer ...


Gå till sidan Forskningsseminarier >>>