Workshop – Känslostudier

Workshop den 5 april 2019 i Uppsala med Paul White, University of Cambridge

Inbjudan

Vi bjuder in alla som är intresserade av känslor som studieobjekt, vare sig historiska eller samtida, till en workshop om känslostudier med Paul White. Paul White är vetenskapshistoriker och aktiv i The Darwin Correspondence Project vid Cambridge-universitet i Storbritannien. White har skrivit insiktsfullt om känslohistoriens potential för att bättre förstå hur kunskap skapas, exempelvis i Darwin’s Emotions: The Scientific Self and the Sentiment of Objectivity. Han har även utvecklat analysverktyg som ”The Emotional Economy of Science” vilket används för att utforska kunskapsgenererande känslors sociala funktion.

A female face expressing admiration tinged with astonishment. Engraving by M. Engelbrecht, 1732, after C. Le Brun. Credit: Wellcome Collection.

Tid och plats

Tid

 • Session 1: 10.15–12.00
 • Session 2: 13.15–15.00

Plats

Rausingrummet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Engelska parken, hus 6

Sessioner

Smiling girl and man from Darwin's The Expression of the Emotions in Man and Animals. Credit: Wellcome Collection.

Under session 1, kl 10.15–12 kommer varje deltagare kort presentera ett eget projekt relaterat till känslostudier och få feedback från White och från gruppen i stort. Under session 2, kl 13.15–15 diskuterar vi tillsammans större frågor om känslor som studieobjekt överlag, såsom:

 • Hur studerar vi känslor som historiska, kulturella och sociala fenomen? Kan vi meningsfullt besvara frågor om vad känslor är?
 • Hur relaterar känslor till frågor om den individuella och privata kroppens förhållande till socialt formade grupper eller historiska diskurser? Vilka blir de metodologiska implikationerna för human- och samhällsvetenskapen?
 • Känslor som studieobjekt i relation till kunskapsskapande; som inspiration, avskräckande, motiverande, gränsdragande?
 • Fältets framtid: Vilka svårigheter behöver överkommas, vilka mål kan nås? Hur relaterar känslostudier till närliggande fält, exempelvis affekt-teori?

Anmälan

Anmälan sker genom ett e-mail på engelska till Annelie Drakman med ett abstract för ett eget projekt deltagaren vill diskutera samt svaren på följande tre frågor:

 1. Varför har jag valt känslornas historia för att förstå mitt material?
 2. Vad är ett problem angående mitt eget arbete jag vill ha hjälp med?
 3. Vad är en fråga angående känslostudier generellt jag vill ta upp?

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer och deadline för ansökan är 20 februari 2019.

Arrangörer

Workshopen arrangeras av Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, i samarbete med Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, genom Sven Widmalm, Staffan Bergwik och Annelie Drakman.

Illustrationer

 1. A female face expressing admiration tinged with astonishment. Engraving by M. Engelbrecht, 1732, after C. Le Brun. Credit: Wellcome CollectionCC BY.
 2. Smiling girl and man from Darwin's The Expression of the Emotions in Man and Animals. Credit: Wellcome CollectionCC BY.
Senast uppdaterad: 2023-01-11