Datum, tid och plats

Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.
Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.

Datum

29 november 2018

Tid

09.00-18:00

Plats

Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Rausingrumment (Eng6-3050)

Bakgrund och tema

Genom humanioras moderna historia löper en grundläggande spänning mellan legitimerande och mobiliserande argument för värdet av humanistisk kunskap, utbildning och forskning. Den kan också beskrivas som en spänning mellan reaktion och reform i förståelsen av humanistisk kunskapsanvändning, mellan reaktiva och generativa former av kritik, mellan olika bilder av humanister som bakåtsträvare eller framtidsskapare, kritiker eller samhällsbyggare. Hur har de legitimerande berättelserna om humanistisk kunskap utvecklats och förändrats? Vad har det inneburit i olika skeden och historiska sammanhang att mobilisera humanistisk kunskap i avgörande samhällsfrågor? Vilka är förutsättningarna för att mobilisera humanistisk kunskap idag?

I denna workshop vill vi samla forskare som på olika sätt behandlar detta tema i sina tidigare eller pågående forskningsprojekt. Vi avser att sätta fokus på humaniora i ett brett kunskapspolitiskt perspektiv, som ett samlat kunskapsområde snarare än ett antal enskilda discipliner. Vi är intresserade av bidrag med stor kronologisk och geografisk spridning och uppmuntrar komparativa perspektiv. Empiriskt kan det till exempel handla om studier av forskningspolitikens artikulationer av den humanistiska kunskapsbasens betydelse och karaktär, historiska förändringar av humanioras position i det utbildnings- och forskningspolitiska systemet, men också om en bredare kunskapspolitisk debatt och teoribildning om humanioras förväntade betydelse och avtryck i samhället.

Senast uppdaterad: 2023-01-11