Varför idéhistoria?

Idéhistoria ger historiska perspektiv på dagsaktuella frågor om miljö, identitet och kunskap. Med idéhistoria i din utbildning kan du exempelvis förstå vetenskapens roll i samhället och få träning i avancerad kulturanalys. Du får öva dig i kritiskt tänkande, i att tolka historiska texter och i att argumentera. Idéhistoria är särskilt värdefullt för dig som vill arbeta inom media, journalistik, information, omvärldsbevakning, utredningsväsende, undervisning, forskning, kulturadministration och på muséer, bibliotek och arkiv. Många av våra kurser lockar redan yrkesverksamma personer som är intresserade av fördjupning och reflektion, exempelvis kring medicinens utveckling och roll i samhället.

Senast uppdaterad: 2022-11-24