Studenter berättar

Intervju med Disa Runeby

Du har läst A-, B- och C-kursen i idéhistoria. Varför då?

– För att det är så otroligt roligt! Inget annat ämne har känts lika utmanande, stimulerande och intressant som idéhistoria. A-kursen var min första universitetskurs och jag hade vid det laget ingen aning om vad jag ville ta en kandidat i, men det visade sig ganska snabbt att det var precis det jag ville läsa. A-kursen är fantastisk som introduktion till idéhistoria i sig, men också en kurs som många kan ha glädje av inför studier i helt andra ämnen. B- och C-kursen rekommenderar jag verkligen för de som vill få utrymme för fördjupning och smalna av det väldigt breda ämne som idéhistoria är.

Vad gör du nu?

– Just nu bor jag kvar i Manchester efter mitt utbytesår vid University of Manchester. Jag jobbar i en bokaffär, pausar från studier och läser ikapp alla de böcker jag inte hann med under mina tre universitetsår.

Hur tycker du att de idéhistoriska studierna i Uppsala står sig i en internationell jämförelse?

– Fantastiskt bra – i jämförelse med kurser jag läste här i England så upplevde jag att speciellt seminarierna i Uppsala höll en mycket hög nivå. Ända från A-kursen var både diskussioner och textmaterial utmanande och ställde krav på dels förberedelser, men också deltagande. Vi gick in på djupet på ett helt annat sätt och det jag idag kan om textanalys, kritiskt tänkande och argumentation har jag helt och hållet fått från mina tre terminer idéhistoria.

Hur ser framtiden ut för dig?

– Om allt går som det ska så blir det en master i idéhistoria nästa höst! Har redan nu börjat sakna att studera även om jag var helt slut i juni och drömde om ledighet.

Intervjun gjordes av Maja Bondestam.

Senast uppdaterad: 2023-03-02