Sekularisering och historia 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 1 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-51416 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande
 

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen tar sin utgångspunkt i de samtida problematiseringarna av den klassiska sekulariseringsberättelse som etablerades under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Kursen kommer att uppmärksamma och diskutera de klassiska teorierna om sekularisering av forskare som Freud, Weber och Durkheim samt nutida ifrågasättanden av dem genom läsning av forskningsrelevant litteratur. En väsentlig del av kursen kommer att diskutera och exemplifiera hur den nya sekulariseringsforskningen hanterar konkreta forskningsproblem. Aktuella teman är bland annat sekularisering och vetenskap, sekularisering och politik, sekularisering och utbildning, och sekularisering och institutioner. Kursen ger övning i att identifiera sekulariseringstematiker som både historiskt och samtidspolitiskt studieobjekt och att kritiskt analysera implikationer av sekularisering som en av modernitetens metaberättelser. Kursen kommer att ta upp både teoretiska texter och historiska fallstudier. Syftet är att träna förmågan att upptäcka och analysera sekulariseringsberättelsers roll i olika typer av framställningar och på det sättet introducerar kursen såväl potentiella studieobjekt som teoretiska perspektiv inför uppsatsarbetet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Fax: 018-504422

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47