Klimatkrisens historia 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 2 november 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-51409 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att historiskt belysa och kritiskt reflektera kring den akuta klimatkris som präglar vår tid. Kursen undersöker och jämför hur historiker har förklarat orsakerna till klimatkrisen, men tematiserar också de nya och stora teoretiska utmaningar som klimatkrisen ställer historievetenskapen inför. Klimatkrisen påkallar grundläggande omvärderingar av etablerade tolkningar, narrativ, analyser och studieobjekt. Nu när vi exempelvis vet att fossila bränslen spelar en så avgörande roll för mänsklighetens framtid, hur ska vi förstå deras roll i historien? Vilka kopplingar har funnits mellan olika energisystem och idé- och kulturhistoriska utvecklingar? Hur förändras vår förståelse av klassiska historiska teman - såsom upplysningen, kapitalismens frammarsch, de vetenskapliga och industriella revolutionerna, eller de moderna politiska ideologierna - av deras relation till människans påverkan på klimatet? Går det fortfarande att skilja mellan naturhistoria och kulturhistoria nu när mänsklig aktivitet har visat sig kunna förändra planetens klimat? På ett övergripande plan tematiserar kursen frågan om vad är det egentligen är som är i kris idag: ett sätt att leva? Ett ekonomiskt system? En tanketradition? Vi reser också frågan om hur, om alls, historisk forskning kan bidra till förståelsen av klimatkrisens karaktär och den nödvändiga omställningen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Fax: 018-504422

Studievägledaren

E-post: info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47