Idéhistoria C 2019/2020 (30 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-01410 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Idé- och lärdomshistoria B 30 hp eller introduktionsterminen på Historikerprogrammet samt Historia B och Ekonomisk historia B.
 

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen syftar till fördjupad kunskap och medvetenhet i teoretiska och metodologiska frågor, en ökad förtrogenhet med några av historieskrivningens praktiska aspekter, samt kännedom om ett antal centrala frågeställningar och forskningsområden inom ämnet. Examensarbetet ska ge prov på förmåga att självständigt och på grundval av primärmaterial behandla ett problem inom idé- och lärdomshistoriens forskningsområde.

Mer information

Kontakt

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2947

Fax: 018-504422

Studievägledaren info@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 29 47