Betyg för masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria

Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets utbildningar i idéhistoria 2014

”Åtta utbildningar inom idéhistoria har granskats vid universiteteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt Södertörns högskola. Sex av åtta utbildningar får omdömet "hög kvalitet" och två utbildningar får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". En av dessa utbildningar är Uppsalas masterutbildning i idé- och lärdomshistoria.”

Uppsala universitets utvärderingar med externa sakkunniga 2019

”Utbildningens kvalitet och måluppfyllnad: Master- och magisterutbildningen vid Idé- och lärdomshistoria i Uppsala är en ambitiös, högkvalitativ utbildning som examinerar skickliga och konkurrenskraftiga studenter. Programmen har haft ca 50 inskrivna studenter under den senaste 5-årsperioden, alltså ca 10 per år (varav två läst magister), vilket är en god tillströmning.”