Medicin och makt i historisk belysning, 7,5 hp

Kursen behandlar medicinens allt starkare maktposition i det västerländska samhället från ca 1750 och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen etableringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Maktrelationerna kopplas till fenomen som professionalisering, styrning av moderna samhällen, medikalisering samt normalisering.

Utformningen av undervisningen kan anpassas efter önskemål. Vi har stor erfarenhet av nätbaserad undervisning men erbjuder också traditionella seminarier och föreläsningar.

Är du intresserad av kursen är du välkommen att kontakta studierektor Maja Bondestam.

Kursplan

Länk till kursplan.