Kurser i medicinhistoria

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kurser i medicinhistoria

Utbildningar i den moderna medicinens, biomedicinens och vårdens historia

Institutionen för idé- och lärdomshistoria erbjuder humanistiska utbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, farmakologi, vård och hälsa. Vi har under årens lopp sett en stor efterfrågan på medicinhistoriska fördjupningskurser, mycket nöjda studenter och uppkomsten av en viktig dialog mellan medicin och humaniora som vi vill uppmuntra och utveckla. Skräddarsydda kurser för läkare, psykologer, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare, kostvetare, logopeder, receptarier, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor och andra professioner erbjuds därför från och med hösten 2015.

Inom ramen för institutionens ordinarie kursutbud har under de senaste åren givits ett antal medicinhistoriska kurser på olika nivåer. Dessa berör samtida och ofta brännande frågor om maktrelationer, medikalisering, förskjutningar i sjukdomsbegrepp och vårdpraktiker. Många studenter som genomför kurserna har sin bakgrund i medicinska och vårdrelaterade yrken och söktrycket är genomgående högt. Över tusen personer sökte sommaren 2014 kursen ”Medicin och makt i historisk belysning” (7.5 hp). Omdömen från deltagare som slutförde kursen var mycket goda (80% gav den högsta betyg).

Medicinhistoria är sedan många år ett starkt forskningsområde vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. För närvarande finns en forskargrupp på omkring 15 personer och ett flertal lektorer som tillsammans representerar en mycket bred kompetens inom det medicinhistoriska området och anknytande fält som folkhälsohistoria och sexualitetshistoria.

Om utbildningarna

Vi erbjuder flera olika slags av utbildningar:

  • kurser skräddarsydda för uppdragsgivaren,
  • platser inom det ordinarie kursutbudet,
  • enstaka föreläsningar och seminarier,
  • handledning av uppsatser och avhandlingar.

Kontakt

Är du intresserad av våra utbildningar eller vill utveckla nya är du välkommen att kontakta studierektor Maja Bondestam.

Kursutbud

För närvarande erbjuds en fristående medicinhistorisk kurs som har ett mycket högt söktryck och inte är så lätt att komma in på. Möjlighet finns dock att utforma liknande kurser, speciellt anpassade för att ingå i utbildningsprogram inom det medicinska och farmaceutiska området:

Omdömen från studenter om två medicinhistoriska kurser som gavs 2014

”Sätter allt på sin spets för mig som ‘gammal’ läkare.” Kursen Medicin och kultur, 7.5 hp, 2014.

”Mycket intressant kurs! Även för den som inte arbetar inom vård.” Kursen Medicin och makt, 7.5 hp, 2014.

”Lärarna har varit väldigt bra insatta och hela tiden följt med i diskussionsforumen och ställt frågor. Man har blivit sedd med andra ord.” Kursen Medicin och kultur, 7.5 hp, 2014.

”Jag är otroligt nöjd med kursen. Kurslitteraturen har verkligen varit givande och jag kommer att fortsätta att läsa allt käll- och extramaterial. Det märks att ni lärare brinner för ämnet och trots att kursen har varit på distans så kan jag säga att jag inte på fem års universitetsstudier har känt av lärarnas engagemang, entusiasm och kunskap spridas såhär.” Kursen Medicin och makt, 7.5 hp, 2014.

”Det märks att ni verkligen har tänkt till när det kommer till det pedagogiska upplägget på den här kursen. Ni har lyckats fånga upp de stora samhällstrender som finns idag kring demokratisering, kring antirasism, kring frihet och kreativitet. Det märks på sättet den här kursen är upplagd att ni har hittat ett arbetssätt för det 21:a århundradet som är oerhört noggrant förankrat i den utveckling som vi ser ske i samhället.” Kursen Medicin och makt, 7.5 hp, 2014.

(Bild: Akademiska sjukhuset: sal på medicinska klinikens kvinnoavdelning efter 1926. Publicerad av Uppsala universitetsbibliotek.)