Patienten och vårdmötets dynamik, 7.5 hp

Hej och hjärtligt välkommen till informationssidan om online-kursen Patienten och vårdmötets dynamik!

Kursen ger inblick i patientens roll som aktörer inom sjukvården i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Inom kursen studeras hur olika patientgruppers roll har sett ut och skiftat historiskt sett samt vilken betydelse värderingar, kulturella förväntningar och maktstrukturer har för bemötandet. Centralt i kursen är ett mångfalds- och normkritiskt perspektiv, samt ett fokus på patienters aktiva roll och kunskaper och hur dessa kan vara resurser för medicinen och vården.

Stor vikt läggs vid att diskutera och kritiskt granska hur växlande kunskapskulturer, samhällsstrukturer och värderingar påverkar hur patienter behandlas och bemöts, och vad det innebär för möjligheten till en jämlik, jämställd och demokratisk sjukvård. Patienters egna röster kommer till tals genom konstnärliga verk såsom skönlitteratur och film. Personer med egna patienterfarenheter kan också komma att ingå som gästlärare.

Om kursen

Ansökan

Ansökan är öppen 18 februari – 15 mars: www.antagning.se

Kursperiod

Kursen pågår v 23-25 och v. 33-34 (med ett uppehåll under sommaren).

Examination

Examinationen sker genom mindre individuella inlämningsuppgifter eller grupparbeten, samt ett längre avslutande PM (5–6 sidor).

Om kurslitteraturen

Samtliga texter tillgängliga som e-böcker eller artiklar för den som har lånekort på UUB.

Kursplan

Kursplanen hittas här.

Undrar du något?
  • För allmänna frågor om kursinnehåll o.s.v., hör av dig till Maja Bodin, kursansvarig
  • För administrativa frågor angående registrering, betyg, poäng o.s.v. vid studier på Uppsala universitet kan du vända dig till vår kursadministratör Moa Ring eller till studierektor Maja Bondestam.

Återigen, varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 2022-03-30