Medicin och makt i historisk belysning, 7,5 hp

Kursen behandlar medicinens allt starkare maktposition i det västerländska samhället från ca 1750 och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen etableringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Maktrelationerna kopplas till fenomen som professionalisering, styrning av moderna samhällen, medikalisering samt normalisering.

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problemorienterad inlärning där fokus ligger dels på det enskilda arbetet med olika fördjupningsteman, dels på diskussion av dessa teman med andra studenter. Kursen har inga fasta obligatoriska undervisningstillfällen utan bygger på veckovisa deadlines där man själv väljer när under veckan man gör sina uppgifter. En stor del av studiematerialet görs tillgängligt direkt via kursens egen nätsajt.

Är du intresserad av kursen är du välkommen att kontakta studierektor Maja Bondestam.

Kursplan

Länk till kursplan.

Senast uppdaterad: 2022-03-30