Medicin och kultur i historisk belysning, 7,5 hp

På denna kurs utforskar vi hur den moderna medicinen, som vetenskap och praktik, har vuxit fram i ett större kulturellt sammanhang av historiskt rörliga värderingar, normer, konventioner och tankemönster, och hur den i synnerhet under de senaste århundradena både påverkats av och påverkat samhällsutvecklingen i stort.

Kursen behandlar medicinens kulturella dimensioner i ett historiskt perspektiv med tyngdpunkt på perioden 1800–2000. Medicinen studeras som ett på samma gång kulturellt och vetenskapligt fält med en central roll i skapandet av normer, gränser och ideal kring friskt och sjukt, normalt och avvikande, manligt och kvinnligt, och så vidare. Ambitionen är att med hjälp av litteratur och exemplifierande källmaterial belysa historiska processer som involverar medicin och kultur ur en rad olika synvinklar.

Vi kommer att studera språkets och bildernas roll i formandet av medicinska begrepp och teorier, och vetenskapens olika sätt att läsa och hantera människokroppen. Vi kommer att få tillfälle att reflektera kring så kallade kultursjukdomar och ta en särskilt nära titt på medikaliseringen av kvinnan och det kvinnliga. Vidare kommer vi att se på medicinen i populärkulturen och undersöka vad som händer kring gränserna för det normala.

Utformningen av undervisningen kan anpassas efter önskemål. Vi har stor erfarenhet av nätbaserad undervisning men erbjuder också traditionella seminarier och föreläsningar.

Är du intresserad av kursen är du välkommen att kontakta studierektor Maja Bondestam.

Kursplan

Länk till kursplan.