Kurser i medicinhistoria

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kurser i medicinhistoria

Utbildningar i den moderna medicinens, biomedicinens och vårdens historia

Institutionen för idé- och lärdomshistoria erbjuder humanistiska utbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, farmakologi, vård och hälsa. Vi har under årens lopp sett en stor efterfrågan på medicinhistoriska fördjupningskurser, mycket nöjda studenter och uppkomsten av en viktig dialog mellan medicin och humaniora som vi vill uppmuntra och utveckla. Skräddarsydda kurser för läkare, psykologer, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare, kostvetare, logopeder, receptarier, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor och andra professioner erbjuds därför framöver.

Inom ramen för institutionens ordinarie kursutbud har under de senaste åren givits ett antal medicinhistoriska kurser på olika nivåer. Dessa berör samtida och ofta brännande frågor om maktrelationer, medikalisering, förskjutningar i sjukdomsbegrepp och vårdpraktiker. Många studenter som genomför kurserna har sin bakgrund i medicinska och vårdrelaterade yrken.

Medicinhistoria är sedan många år ett starkt forskningsområde vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. För närvarande finns en forskargrupp på omkring 15 personer och ett flertal lektorer som tillsammans representerar en mycket bred kompetens inom det medicinhistoriska området och anknytande fält som folkhälsohistoria och sexualitetshistoria.

Om utbildningarna

Vi erbjuder flera olika slags av utbildningar:

  • kurser skräddarsydda för uppdragsgivaren,
  • platser inom det ordinarie kursutbudet,
  • enstaka föreläsningar och seminarier,
  • handledning av uppsatser och avhandlingar.

Kontakt

Är du intresserad av våra utbildningar eller vill utveckla nya är du välkommen att kontakta studierektor Maja Bondestam.

Kursutbud

För närvarande erbjuds två fristående medicinhistoriska kurser och möjlighet finns att utforma liknande kurser, speciellt anpassade för att ingå i utbildningsprogram inom det medicinska och farmaceutiska området:

 

(Bild: Akademiska sjukhuset: sal på medicinska klinikens kvinnoavdelning efter 1926. Publicerad av Uppsala universitetsbibliotek.)

Senast uppdaterad: 2022-03-30