Fristående kurser

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Fristående kurser

Idéhistoria kan läsas som heltidsstudier eller som mindre kurser på halvfart. Det finns breda översiktskurser och kurser med tematiska fördjupningar, och kombinationer av båda. Institutionen har ett stort antal olika kurser att välja mellan. Läs intervju med student.

Idéhistoria A

Idéhistoria A är en grundkurs för studenter som inte tidigare läst ämnet och innebär en termins heltidsstudier. Idéhistoria handlar om hur människor har sökt kunskap, agerat, skapat mening åt, och försökt förändra sin tillvaro under mer än tvåtusen år och denna kurs vänder sig till dig som vill få en bred orientering i filosofins, vetenskapernas och samhällstänkandets historia från antiken till idag. Genom att studera historiskt viktiga miljöer, institutioner och kontroverser om vad som utmärker människan, naturen och samhället, belyses inte bara det förflutna utan även nuet och frågor vi idag tar för givna. Under kursen får du utveckla din förmåga att tolka och analysera texter, skriva akademiskt och undersöka idéhistoriska problem. Läs mer om A-kursen.

Idéhistoria B

Idéhistoria B innebär heltidsstudier. Den syftar till att förmedla en fördjupad kunskap om de vetenskapliga och intellektuella kulturernas historia, samt att utveckla de studerandes metodiska och kritiska förmåga. Läs mer om B-kursen.

Idéhistoria C

Idéhistoria C är en fortsättningskurs på heltid. Syftet är att utveckla förmågan att kritiskt diskutera aktuell forskning och förmågan att självständigt genomföra en vetenskaplig idéhistorisk undersökning. Observera att denna kurs framöver bara kommer att ges en gång per år, under vårterminerna. Läs mer om C-kursen.

Distanskurser

Idéhistoria A finns också som distanskurs. Den är helt nätbaserad och ges på halvfart under ett år. Innehållet är detsamma som helfartskursens.

Kurser på avancerad nivå och övriga kurser

Kommande kurser på avancerad nivå hittar du på sidan Sök till kurs på avancerad nivå.

Varje termin ges ett antal mindre kurser (7,5 hp) på halvfart. Här finns både översiktskurser och mer tematiskt och problemorienterande kurser. Några ges på dagtid, andra kvällstid, som sommarkurs och på distans. Flertalet kurser kan läsas utan tidigare studier i ämnet. Kurserna varierar från termin till termin: kommande kurser.