Forskarutbildning

Vid institutionen finns i dag ett tiotal doktorander. Antagning till forskarutbildningen sker vanligen en gång om året, oftast under höstterminen. På senare tid har omkring två nya doktorander antagits årligen. Förutom sedvanliga fakultetsmedel har i viss mån även externa medel stått till förfogande.

Du får mer information om forskarutbildningen i följande två dokument:

Du kan även läsa om våra pågående avhandlingsprojekt under varje doktorands personliga presentation.

För ytterligare information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen.

Forskarutbildningskurser

Fakultetsgemensamma kurser

HT 2020

VT 2021

  • Professional Training in the Arts and Humanities.
    Januari 2021–juli 2021
    Fakultetsgemensam kurs för nyantagna doktorander.
    Kontaktperson: Thomas Karlsohn, Inst. för idé- och lärdomshistoria.

Institutionskurser

Vissa kurser på avancerad nivå/masterkurser är öppna också för doktorander. Besök sidan Sök till kurs på avancerad nivå och kontakta därefter studierektor för forskarutbildningen.

Senast uppdaterad: 2022-11-24