Forskarutbildning

Vid institutionen finns i dag ett tiotal doktorander. Antagning till forskarutbildningen sker vanligen en gång om året, oftast under höstterminen. På senare tid har omkring två nya doktorander antagits årligen. Förutom sedvanliga fakultetsmedel har i viss mån även externa medel stått till förfogande.

Du får mer information om forskarutbildningen i följande två dokument:

Du kan även läsa om våra pågående avhandlingsprojekt under varje doktorands personliga presentation.

För ytterligare information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen.