Utbildning

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Utbildning

Fristående kurser

Idéhistoria vänder sig både till dig som är helt ny vid universitetet och till dig som redan har erfarenhet av studier i andra ämnen. Här behandlas filosofi, vetenskap, medicin, samhällstänkande och religion, från antiken fram till idag, och en återkommande fråga är hur människor har förstått omvärlden och sig själva. Breda orienteringar om naturuppfattningarnas, människobildernas, vetandets, kulturens, kroppens och det politisk tänkandets historia varvas med fördjupningar i vissa epoker, idériktningar och praktiker men också i aktuell idéhistorisk forskning, teori och metod. På alla nivåer läggs stor vikt vid konsten att läsa och skriva, och som student i detta ämne drillas du i att analysera text och själv göra historiska undersökningar. Eftersom idéhistorikern rör sig mellan alla vetenskapers historia fungerar ämnet som en länk mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap. Våra fristående kurser riktar sig till dig som vill få perspektiv på nuet och framtiden genom att granska hur människor under historien har skapat mening åt sig själva och sina sammanhang.

I kombination med dina egna val av andra ämnen leder kurserna i idéhistoria till en kandidatexamen. Våra fristående kurser börjar varje höst- och vårtermin utom C-kursen som ges under vårterminerna.

I Universitetskanslersämbetets granskning 2013-2014 gavs vår Kandidatutbildning omdömet hög kvalitet.

Läs intervju med student

Fristående kurser i medicinhistoria

Institutionen erbjuder också humanistiska utbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, farmakologi, vård och hälsa. Det kan röra sig om kurser för läkare, psykologer, sjuksköterskor, biomedicinare, apotekare, kostvetare, logopeder, receptarier, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, distriktssköterskor och andra professioner. Läs mer om våra kurser i medicinhistoria.

Masterprogram

Inom masterprogrammet blir utbildningen i idé- och lärdomshistoria tydligare forskningsanknuten och integrerad i institutionens vetenskapliga miljö.

I Universitetskanslersämbetets granskning 2013-2014 gavs vår Masterutbildning omdömet mycket hög kvalitet.

Kommande och tidigare idehistoriska temakurser på masternivå.

Forskarutbildning

Vid institutionen finns i dag ett tiotal doktorander. Antagning till forskarutbildningen sker vanligen en gång om året, oftast under höstterminen. På senare tid har omkring två nya doktorander antagits årligen. Läs mer om forskarutbildningen!

Historikerprogrammet

Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Läs mer om Historikerprogrammet.

STS-programmet

Institutionen medverkar med flera kurser inom civilingenjörsprogrammet STS (System i Teknik och Samhälle). Läs mer om STS-programmet.

Senast uppdaterad: 2023-01-11