Sessioner/Sessions

Session A1: Vetenskap och politik I/Science and policies I

Faculty Club, H 429
Ordförande/Chair: Alexandra Waluszewski

 • Erik Ahlenius och Olof Ljungström: "Stiftelseaktivist: forskningspolitik genom forskningsfinansiering, exemplet Tobias Stiftelsen"
 • Christer Nordlund: "Vetenskapsstudier som klasskamp: Om boken Tradition och revolution"
 • Alexandra Waluszewski: "The magic market – political/policy expectations on Public-Private-Partnership, PPP"

Session A2: Sinnen och vetenskap/Science and Senses

Ekhist konf rum, K 412
Ordförande/Chair: Ingemar Pettersson

 • Anders Lundgren: "Lukt och smak i 1900-talets kemi"
 • Daniel Normark: "Smaken av vatten"
 • Ingemar Pettersson: "Smakens mekanik: Birger Drake och mätmastikatorn"
 • Jonas Bååth: "Konsten att skapa smaklighet: Estetiska och kriterie-baserade bedömningspraktiker i svensk köttproduktion"

Session B1: Vetenskap och politik II/Science and policies II

Faculty Club, H 429
Ordförande/Chair: Daniel Normark

 • Francis Lee: "New threats from new infrastructures: Conflicts on data, causality, and inference in disease surveillance"
 • Olof Ljungström och Daniel Normark: "Forskning av pengar: Forskningsfinansiering genom medicinens inre linjer"
 • Pär Wikman: "Från elfenbenstornet till gatukontoret – hur centralortsteorin slutade vara ett analysverktyg och blev ett planeringsverktyg"

Session B2: Förtrollning och avförtrollning/Enchantment and disenchantment

Ekhist konf rum, K 412
Ordförande/Chair: Ylva Hasselberg

 • Ylva Hasselberg: "Hedonism och asketism hos Robert Merton och Steven Shapin"
 • Peter Josephson: "Universitets uppgift och den vetenskapliga kallelsen. Från Fichte till Weber"
 • Thomas Karlsohn: "Universitets avförtrollning och sakralisering"
 • Ingemar Pettersson: "Ratiokrater: Forskningens avförtrollning"

Session B3: (E)valuation, disciplines and research identity/(Ut)värdering, ämne och identitet

Enequistrummet, K 436
Orförande/Chair: Alexandra Waluszewski

 • Juha-Pekka Lauronen: "Societal impact assessment methods in the Finnish research evaluation system: academic autonomy under pressure of economic commodification?"
 • Jonatan Nästesjö: "Valuation Practices and Academic Socialization: Exploring Effects of Performance Metrics in the Social Sciences and Humanities"
 • Anders Hylmö: "Shifting evaluation practices and intellectual boundaries in economics"
 • Karin Ågren och Alexandra Waluszewski: "Turist- och besöksnäringen: forskning som policys förlängda arm?"

Session C1: De praktiska omständigheternas inverkan på den akademiska vetenskapen/Practicalities influencing science

Faculty Club, H 429
Ordförande/Chair: David Dellstig

 • Jenny Beckman: "Exchange of scientific credit and publications among scientific institutions during the nineteenth century"
 • David Dellstig: "Vetenskapligt värde på Uppsala universitetsbibliotek 2001–"
 • Magnus Eklund: "Institutioner i byggnader: Hur infrastrukturen påverkar institutionsindelning"
 • Lars Fälting: "Vem bestämmer över vetenskapens hus?"

Session C2: Technologies, economies and society

Ekhist konf rum, K 412
Ordförande/Chair: Sven Widmalm

 • Piotr Urbanowicz: "An inquiry into social functions of electricity and its impact on romantic culture in Poland in nineteenth century"
 • Hanna Vikström: "Swedish steel and global resource colonialism: Sandviken’s quest for Turkish chromium, 1925–1950"
 • Lars Ingelstam: "The need to liberate technology studies from economism and scientism"

Session D1: Värderingar i hälsa och konsumtion/Valuations in health and consumption

Faculty Club, H 429
Ordförande/Chair: Nicolas Glover

 • Verena Limper: "What is a child‘s worth? – Ways into parenthood for same-sex couples in Europe and the USA"
 • Morag Ramsey: "Making Space for an Abortion Pill"
 • Helena Bergman: "Vetenskaplig auktoritet och maskulinitet i svensk alkoholforskning, 1940–1960-tal"
 • Orsi Husz and Nikolas Glover: "Between human capital and human worth. Valuations of knowledge in advertisements for correspondence education in 20th century Sweden"

Session D2: Kunskap och värde – värdering och digitalisering av vård och medicinsk kunskap/Knowledge and value in digitalized medicine

Ekhist konf rum, K 412
Ordförande/Chair: Sofia Wagrell

 • Tony Kenttä och Olle Jansson: "Rationaliseringsrörelsen på svenska sjukhus"
 • Jesper Meijling: "Diagnosbaserad konkurrens: NKS och omstöpningen av svensk sjukvård"
 • Sofia Wagrell: "Clinical judgement – more than “just a hunch” but is it quantifiable?"
 • Motzi Eklöf: "Den informatiska medicinens etik och den centrifugala informationsspridningen av patientdata"