Uppsatsskrivande

Handbok

DiVA

När din C- eller M-uppsats är klar ska den publiceras och arkiveras i DiVA. Uppsatsen måste laddas upp i pdf-format. Skriv inte din hemadress eller ditt personnummer i uppsatsen. Om du vill att din uppsats bara ska arkiveras, och inte publiceras, så klickar du på slutet i rutan "endast arkivering". Du kan inte avstå från att uppsatsen arkiveras.

Instruktioner och hjälp