Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du får då en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät, du kan kontrollera dina studieresultat, lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis.

Har du sökt och blivit antagen via studera.nu och saknar studentkonto får du ett brev från universitetet med pinkod. Med hjälp av pinkoden loggar du in i Studentportalen och där ansöker du om studentkonto. Efter att man har fått studentkonto får man i Studentportalen tillgång till alla de olika tjänsterna.

Läs mer om hur man skaffar Studentkonto.