Registrering

Du som har blivit antagen till en kurs måste registrera dig för att behålla din plats på kursen. En registrering på en kurs innebär att du har för avsikt att läsa kursen och registreringen gäller det aktuella kurstillfället. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte, och du kan inte antas igen till en kurs som du redan är registrerad på.

På de flesta kurserna registrerar sig studenten själv via Studentportalen.

Information om tid och plats för registrering finns på hemsidan och Studentportalen någon vecka innan kursstart.

Du som är antagen med villkor (alltså under förutsättning att du senast innan kursstart uppfyller behörighetskraven) måste visa upp betyg eller annan handling som styrker behörigheten innan du registreras på kursen.

Om du inom tre veckor efter kursstart bestämmer dig för att inte läsa kursen kan du avregistreras om du kontaktar kursadministratör. Då har du rätt att söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Om det har gått mer än tre veckor får du göra ett avbrott.