Om fusk och plagiat

Fusk och plagiat är inte särskilt vanliga vid universitetet, men de förekommer. Ibland sker detta avsiktligt, men ibland handlar det om att studenten inte riktigt vet var gränsen går mellan det tillåtna och det otillåtna. Både fusk och plagiat är förbjudna i högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet anmäls fusk och plagiat till universitetets rektor och disciplinnämnd, och om studenten förklaras skyldig kan det leda avstängning från studier under en viss period. Det handlar alltså om allvarliga konsekvenser, och denna text är skriven för att förebygga.

Fusk kan ske på flera sätt, men typexempel är:

  • Att använda sig av otillåten litteratur när man skriver prov.
  • Att använda sig av fusklappar eller digitala hjälpmedel när man skriver prov.
  • Att lämna in en text – hemtentamen, PM, uppsats – som någon annan har skrivit och utge sig för vara författaren.
  • Att samarbeta med en annan student eller person vid individuella prov, t.ex. en hemtentamen, om samarbete inte är tillåtet.

Plagiat är mer komplicerat. Kortfattat kan man säga att det innebär ett oredovisat lån ur någon annan persons produktion. Det handlar om imitation eller kopiering av andras texter och att dessa ”lån” framställs som ens eget arbete. Man plagierar när man kopierar en text – helt eller delvis – utan att citera eller ange källan, och detta gäller alla nedanstående typer av texter:

  • Tryckt litteratur (böcker, uppsatser, artiklar).
  • Texter på Internet.
  • Andra studenters arbeten.
  • Egna tidigare examinerade arbeten.

För att motverka plagiat använder institutionen Urkunds plagiatkontroll: här kontrolleras studenternas inlämnade texter mot Internet och andra vid universitet och högskolor inlämnade skrivuppgifter. För mer utförlig information om plagiat, se PlagiathandbokenUrkund.

Vad kan du göra för att undvika plagiat?

Det första du som student bör göra är att noga läsa den information som ges om examinationen, bedömningskriterierna och utformningen av de uppgifter som ingår i kursen. På så sätt får du reda på vad som gäller en viss uppgift. Om du är osäker på vad som gäller kan du vända dig till ansvarig lärare och fråga.