Intyg

I Studentportalen kan studenter se sina registreringar och studieresultat. Dessa visas under fliken Mina studier > Visa registreringar och Visa studieresultat.

Studenter kan också beställa intyg över studieresultat och intyg över registreringar på grund- och avancerad nivå. Intygen levereras som elektroniska dokument i pdf-format. Intyg ges både på svenska och på engelska, med eller utan betygsfördelning. Beställning av intyg görs via fliken Mina studier > Beställ intyg.

Även forskarintyg kan beställas via Studentportalen.