Funktionshinder

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Det innebär att om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Du ska istället vända dig till studievägledaren på din institution om du tillfälligt behöver stöd.

Här kan du läsa mer om studier och funktionshinder och vilket stöd det finns att få.