Examination av kurser

Alla tentor som skrivs på Uppsala Universitet ska vara anonyma oavsett om det är en ordinarie tenta, en omtenta, om den skrivs i skrivsal eller om den skrivs i någon av institutionens egna lokaler. Enda undantaget är om du missar att anmäla dig till en tenta i skrivsal, då får du ändå skriva tentan i mån av plats, men kan tyvärr inte vara anonym.

Du anmäler dig till tentor i Studentportalen. Omtentor som skrivs i institutionens egna lokaler anmäler du dig till genom att skicka ett mail till kursadministratören.

Rättade tentor delas i första hand ut av läraren vid ett lektionstillfälle och lämnas sedan till kursadministrationen. Du kan hämta ut din rättade tenta hos institutionens kursadministratör upp till två år efter skrivningsdatumet. Efter två år kastas tentorna.

Exempel på gamla tentor finns på Studentportalen för respektive kurs.

Om du missar ett undervisningstillfälle med obligatorisk närvaro behöver du lämna in en kompletteringsuppgift för att kompensera för din frånvaro. Om du missar mer än hälften föreläsningarna på en kurs behöver du gå om kursen.

Du kan inte bli godkänd på en kurs så länge du har restuppgifter. Om du skickar in dina restuppgifter långt efter kursavslut får du räkna med att det även kan ta lång tid för en lärare att rätta uppgiften och att det därför kan dröja innan du får ditt resultat och blir godkänd på kursen.