CSN

Kurser och utbildningar hos Uppsala Universitet är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN om du uppfyller deras krav. CSN erbjuder studiemedel för tid i studier och du anger själv i din ansökan om studiemedel till CSN vilka veckor som du kommer att studera. Om du blir sjuk eller av annan anledning tvingas avbryta eller göra ett uppehåll i dina studier är det på ditt eget ansvar att genast meddela CSN vilken vecka studierna upphörde. Om du glömmer bort att meddela din förändrade studietid till CSN, och de fortsätter att betala ut studiemedel, kommer du att bli återbetalningsskyldig.

För att ha rätt till studiemedel behöver du ta minst 75 % av dina poäng varje termin. Om du inte lyckas ta minst 75 % av dina poäng kan du bli nekad studiemedel för nästkommande termin.

För frågor och information kring CSN vänder du dig direkt till CSN.