Reklam för demokrati?

Project information available only in Swedish. English to come.

Reklam för demokrati? Normbildning kring politisk reklam under mellankrigstiden.

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att undersöka mellankrigstidens förhoppningar på och problematiseringar av de moderna reklammetodernas användningar inom politiken. Diskussionerna kring reklam och politik utforskas från två håll: dels undersöks de optimistiska förhoppningar som formulerades av såväl politiker som professionella reklamarbetare, dels studeras argumenten hos de debattörer – politiker, folkbildare och journalister – som ifrågasatte reklamens värde för demokratin. Analysen fokuserar på de politiskt-normativa premisserna för de olika aktörernas ställningstaganden: Vilka uppfattningar om demokratins innebörd och värde underbyggde de argument som användes i diskussionerna om relationen mellan reklam och politik? Hur omsattes dessa uppfattningar i det reklammaterial – exempelvis annonser, vykort, affischer och flygblad – som producerades till politiska kampanjer? Två teman kommer att stå i fokus, dels de gränser som drogs upp kring legitim påverkan på medborgarnas åsikter, dels föreställningar om den politiska reklamens publiker.

(Picture: Election poster for the the Swedish Social Democratic Party. Published by the Royal Library. Creator: Starkenberg, Ivar (1886-1947).)

(Picture: Election poster for the the Swedish Social Democratic Party. Published by the Royal Library. Creator: Starkenberg, Ivar (1886-1947).)

About the Project

Project Duration

Funding

The Ridderstad Foundation

Researcher

Petter Tistedt (Project Leader)

Last modified: 2022-12-29