From Facts to Identity

The Swedish AIDS Poster 1987–1994

Project information only available in Swedish. English to come.

Projektbeskrivning

De svenska aidsinformationskampanjerna är en ovanligt rik men understuderad del av det sena 1900-talets svenska medicin- och mediehistoria. Projektets syfte är dels att fördjupa kunskaperna om den svenska aidshistorien i allmänhet och den svenska aidsdebattens mediala historia i synnerhet, och dels – att med hiv/aids och de nationella informationskampanjerna som exempel – beskriva och analysera hur förmedlandet av hälsobudskap förändrats över tid med fokus på affischmediet och 1900-talets sista två decennier.

(Picture: Poster commissioned by the Swedish Aids Delegation 1990. Produced by the advertising agency B.R.O. Part of the project's source material.)

About the Project

Project Duration

Funding

The Ridderstad Foundation

Researcher

David Thorsén (Project Leader)

Last modified: 2022-12-29