Bakgrund och teman

Välkommen till det första i en serie årligen återkommande seminarier och workshops med medicinhistoriskt tema som samarrangeras av Enheten för medicinens historia och kulturarv, KI och Institutionen för idé- och lärdomshistoria, UU.

Teman för dagen:

 • aktuell forskning i medicinhistoria (i vid mening, inkl. vård- och vetenskapshist.)
 • angelägna forskningsfrågor nu och framöver (även metod- och teorifrågor)
 • medicinhistorias roll inom det framväxande fältet Medical Humanities

Tid och plats

Tid: måndagen den 2 oktober 2017, kl. 10‒16.30, postseminarium
Plats: Hagströmerbiblioteket, Solna

Program

Nedladdningsbart program

09.30-09.55   Insläpp och kaffemingel

10.00-10.10   Solveig Jülich & Eva Åhrén: Inledning

10.10-10.15   Superkort presentationsrunda

10.15-11.15   Roger Qvarsell: Medicinhistorisk forskning under de senaste 10 åren

11.15-11.20   Bensträckare

11.20-12.00   Anna Tunlid: Medicinsk humaniora idag och imorgon

12.00-13.00   Lunch & luft (12.45-12.55 insläpp)

13.00-14.00   Session 1

 • Patrik Möller: Psykiatrihistoria igår, idag och imorgon
 • Gunnel Svedberg: Konradsberg – berättelser om sinnessjukvård
 • Jesper Vaczy Kragh: The medical profession and euthanasia of mentally disabled people in Denmark
 • Lena Lennerhed & Johanna Ringarp: En urladdning av grå substans: Epilepsi i Sverige 1800-2000

14.00-14.05   Bensträckare (och ev. sent insläpp)

14.05-15.05   Session 2

 • Sabine Sten: Hälsa i arkeologiska skelettmaterial
 • Elin Björk: Jämförelser med avvikande manliga kroppar: Att skapa kunskap om det normala genom det onormala
 • David Thorsén: Att undersöka naturen med egen hand: Den anatomiska dissektionen som kunskapsform bland svenska skolelever och lärare ca 1900-1920
 • Helena Franzén: Materialitet i teratologisk forskning

15.05-15.25   Kaffe & frukt

15.25-16.10   Session 3

 • Elin Lövestam: Dietistyrkets framväxt – från syltkokning till parenteral nutrition
 • Motzi Eklöf & Daniel Normark: Den sjätte medicinen: Den informatiska medicinens kunskapspraktik och etik
 • Maria Björkman: Medicinska möten – en ny samverkansform?

16.10-16.30   Avslutande diskussion och framåtblick

16.30-            Utsläpp alternativt v. b. till postseminarium

Ytterdörren är alltid låst – observera insläppstiderna!

Anmälan och kontakt

Abstracts skickas in senast 1 juni 2017. Deltagande utan egen presentation anmäls senast 1 september 2017. Antalet deltagare är begränsat.

Frågor, anmälan och abstracts skickas till Motzi Eklöf.

Nedladningsbar inbjudan

Abstracts för presentationer (CfP)


De inledande talarna i programmet följs av korta presentationer (10 min. presentation + 5 min. diskussion). För att delta med en presentation, skicka ett abstract senast 1 juni 2017 (max 300 ord) till Motzi Eklöf. Vi återkopplar före midsommar. Presentationer på svenska, skandinaviska språk och engelska accepteras.