Dissertations

DiVA is Uppsala University's system for electronic publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

All (PhD and Licentiate) dissertations produced at the department, and registered in DiVA, are listed below. The publications are listed after year of publication and then for each year in alphabetical order after the last name of the author.

 • Doctoral thesis, monograph
  Zoom, 2021-03-13 10:15

  Ramsey, Morag

  The Swedish Abortion Pill: Co-Producing Medical Abortion and Values, ca. 1965–1992

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Windahl Pontén, Annika

  Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais: Identitet och materialitet i hushållet von Linné

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Östh Gustafsson, Hampus

  Folkhemmets styvbarn: Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Hellström, Petter

  Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Drakman, Annelie

  När kroppen slöt sig och blev fast: Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Haffenden, Chris

  Every Man His Own Monument: Self-Monumentalizing in Romantic Britain

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Kihlberg, Jakob

  Gränslösa anspråk: Offentliga möten och skapandet av det internationella, 1840–1860

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Rydberg, Andreas

  Inner Experience: An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Eriksson, Jens

  The End of Piracy: Rethinking the History of German Print Piracy in the Early Nineteenth Century

 • Doctoral thesis, monograph

  Orrje, Jacob

  Mechanicus: Performing an Early Modern Persona

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Klockar Linder, My

  Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Thorsén, David

  Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Tistedt, Petter

  Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet

 • Doctoral thesis, monograph

  Björk, Maria

  Problemet utan namn?: Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Ingemarsdotter, Jenny

  Ramism, Rhetoric and Reform: An Intellectual Biography of Johan Skytte (1577–1645)

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Nilsson, Louise

  Färger, former, ljus: Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930

 • Doctoral thesis, monograph

  Berg, Annika

  Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Persson, Mathias

  Det nära främmande: Svensk lärdom och politik i en tysk tidning, 1753-1792

 • Doctoral thesis, monograph

  Dahlkvist, Tobias

  Nietzsche and the Philosophy of Pessimism: Schopenhauer, Hartmann, Leopardi

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Gustafsson, Tony

  Läkaren, döden och brottet: Studier i den svenska rättsmedicinens etablering

 • Doctoral thesis, monograph

  Shirran, Emma

  Samhälle, vetenskap och obstetrik: Elis Essen-Möller och kvinnokliniken i Lund

 • Doctoral thesis, monograph

  Den korrekta avvikelsen

  vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970 Wasniowski, Andréaz

 • Doctoral thesis, monograph

  Kaveh, Shamal

  Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Lövheim, Daniel

  Att inteckna framtiden: Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Josephson, Peter

  Den akademiska frihetens gränser: Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

 • Doctoral thesis, monograph

  Wennerholm, Staffan

  Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970

 • Doctoral thesis, monograph

  Fors, Hjalmar

  Mutual Favours: The social and scientific practice of eighteenth-century Swedish chemistry

 • Doctoral thesis, monograph

  Lundgren, Frans

  Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Nilsson, Ulrika

  Kampen om Kvinnan: Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph

  Pettersson, Oskar

  Politisk vetenskap och vetenskaplig politik: Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Josefsson, Urban

  "Det romantiska tidehvarfvet": De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Larsson, Maja

  Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin

  Open access
 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Ljungström, Olof

  Oscariansk antropologi: Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Rodell, Magnus

  Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Frängsmyr, Carl

  Klimat och karaktär: Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Östholm, Hanna

  Litteraturens uppodling: Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi kring sekelskiftet 1800

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Amelin, Olov

  Medaljens baksida: Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Grandin, Karl

  Ett slags modernism i vetenskapen: Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet

 • Doctoral thesis, comprehensive summary

  Matti, Gunnar

  Det intuitiva livet: Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid

 • Doctoral thesis, monograph

  Nietzsche's Ethics of Character

  A Study of Nietzsche's Ethics and Its Place in the History of Moral Thinking Brobjer, Thomas

 • Doctoral thesis, monograph

  Nietzsche's Ethics of Character

  A Study of Nietzsche's Ethics and Its Place in the History of Moral Thinking Brobjer, Thomas