Tre projekt vid institutionen beviljas medel av Riksbankens Jubileumsfond

2022-10-31

Tre projekt vid institutionen har beviljats medel av Riksbankens jubileumsfond:

Dessutom beviljas anslag till ett större forskningsprogram i vilket professor Torbjörn Gustafsson Chorell är medsökande. Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid leds av professor Jayne Svenungsson vid Lunds universitet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-24