Solveig Jülich tilldelas populärvetenskapligt arbetsstipendium

2022-09-20

Solveig Jülich tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium för bok om Lennart Nilssons fotografier av livets uppkomst. Läs pressmeddelandet här.

Grattis!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-24