Om oss

Ett fyrtiotal personer är idag anställda vid eller anknutna till Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Våra lokaler ligger i gamla Fysikum i Engelska parken. I den röda byggnaden, där en gång flera av Uppsala universitets Nobelpris arbetades fram, forskas och undervisas nu i bl.a. idé- och lärdomshistoria.

Till institutionen hör också en särskild avdelning för naturvetenskapernas historia: Avdelningen för vetenskapshistoria.

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för anställda och studenter. I styrelsen sitter också institutionens jämställdhetsombud.

Mål och strategier

Senast uppdaterad: 2021-10-10