Om oss

Ett femtiotal personer är anställda vid institutionen och ytterligare ett antal forskare är anknutna eller gäster hos oss. Vi finns i gamla Fysikum i Engelska parken – Humanistiskt centrum.

Till institutionen hör två särskilda centrumbildningar: Centrum för medicinsk humaniora (CMH) samt Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för anställda och studenter.

Mål och strategier

Senast uppdaterad: 2022-11-24