Om oss

Ett femtiotal personer är anställda vid institutionen och ytterligare ett antal forskare är anknutna till oss. Vi håller till i Fysikums gamla lokaler i Humanistiskt centrum, Engelska parken.

Institutionen leds av en prefekt i samråd med en institutionsstyrelse, som består av förtroendevalda representanter för fast anställda samt studenter. Verksamhetens långsiktiga mål framgår av Institutionens mål och strategier 2019–2023.

Institutionen är värd för två tvärvetenskapliga centrumbildningar: Centrum för medicinsk humaniora (CMH) samt Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.
Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.
Senast uppdaterad: 2024-02-12