Premiär för "IKON: en historisk dokumentär"

2020-10-06

"IKON: en historisk dokumentär" är producerad av filmkollektivet Don’t Stop the Motion i samarbete med forskningsprogrammet Medicine at the Borders of Life (Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet).

"Ikon" är en animerad resa på 500 år som utforskar hur vi kommit till att tänka fostret som en ofödd version av oss själva. Graviditet, abortkamp, modern medicin och nya teknologier: Ikon öppnar upp och utforskar kroppspolitik och bildernas makt - i vardagslivet, i laboratorier, och i en alltid pågående kamp om reproduktiva rättigheter. Ikon kom till i samarbete med forskningsprojektet Medicine at the Borders of Life på Institutionen för idé- och vetenskapshistoria, Uppsala universitet, med finansiering från: Riksbankens jubileumsfond, Institutionen för idé- och vetenskapshistoria på Uppsala universitet, Ottarfonden, och Stiftelsen Fritt Ord. ©2019

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31