Nytt forskningsprogram: Nyliberalism i Norden

2020-03-30

Nyligen har forskningsprogrammet "Nyliberalism i Norden" startat. Programmet leds av Jenny Andersson vid institutionen, är finansierat av RJ och kommer att pågå i sex år. Tolv forskare vid sju lärosäten i fyra länder deltar. Läs mer på programmets hemsida och läs en artikel i tidskriften Respons på temat av Jenny Andersson.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31