Call for Papers: Medicinjournalistikens historia i Sverige

2020-01-24

I samarbete med Umeå universitet anordnar institutionen workshopen "Medicin-journalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal" i Umeå den 11–12 juni 2020. Workshopen utlyser ett Call for Papers med sista datum för abstracts den 16 mars 2020. Läs mer på workshopens hemsida.

Bild: Pxphere

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31