Professorsinstallationen 2019 – Torbjörn Gustafsson Chorell och Thomas Karlsohn håller öppna föreläsningar 14 november

2019-10-24

Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 15 november håller de nya professorerna öppna installationsföreläsningar.

Torsdagen den 14 november håller Torbjörn Gustafsson Chorell och Thomas Karlsohn sina installationsföreläsningar: Postsekulär historia respektive Vad är ett universitet?

Läs mer om Torbjörn Gustafsson
Chorells forskning
Läs mer om Thomas Karlsohns
forskning

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31