Tre projekt beviljas anslag av RJ

2019-10-18

Tre projekt/program vid institutionen tilldelas anslag av Riksbankens jubileumsfond:

Även Annelie Drakman, som disputerade vid institutionen i maj 2018, beviljas medel för projektet: "Vetenskapens glädje – positiva känslors funktion i självbiografier av nobelpristagare i fysik”. Projektet kommer att bedrivas vid Stockholms universitet.

Jenny Andersson

Jakob Kihlberg

Ylva Söderfeldt

Annelie Drakman

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31