Två nya 1700-talsprojekt

2019-05-08

Två kunskapshistoriska sjuttonhundratalsprojekt inleds under året vid institutionen: Andreas Rydberg leder projektet "Self-knowledge and the Emergence of Modern Objectivity” och Jacob Orrje projektet "Merchants of Enlightenment. Making knowledge move between England and Sweden 1700-72.”. Båda är finansierade av Vetenskapsrådet.

Andreas Rydberg

Jacob Orrje

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31