Annelie Drakman tilldelas vetenskapligt pris av Carl Johans-förbundet

2019-03-13

Annelie Drakman har tilldelats ”Carl Johans-förbundets pris för förtjänstfull vetenskaplig gärning” för sin avhandling.

Ur prismotiveringen: ”Denna gedigna och läsvärda avhandling erbjuder, med sin drivna argumentation, ett nytt sätt att förstå 1800-talets medicinska teori och praktik, och bör därigenom placera sig som en klassiker i såväl den kroppshistoriska som den medicinhistoriska forskningen."

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31