Sven Widmalm och Jenny Beckman beviljas europeiskt forskningsanslag

2018-12-05

Sven Widmalm (huvudsökande) och Jenny Beckman har beviljats ett europeiskt forskningsanslag från HERA (Humanities in the European Research Area) för projektet ”The Scientific Conference: A Social, Cultural and Political History”. Partners i projektet är Jessica Reinisch, Birkbeck College, Charlotte Bigg, EHESS, och Geert Somsen, Maastricht University.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31