Foto av deltagarna vid den internationella workshopen "Making it Up"

2018-04-17

12-14 april, 2018, hölls den internationella workshopen Making it Up – Histories of Research Integrity and Fraud in Scientific Practice vid Avdelningen för vetenskapshistoria. Nedan ett foto av deltagare och arrangörer.

Back (from left to right): J. Gabriel (Florida State University), Geoffrey Supran (Harvard Univ.), Michael
Barany (Durham Univ), Joris Mercelis (Johns Hopkins Univ.), Michael Pettit (York Univ.), Matthias Dörries (Univ. de Strasbourg), Mahendra Sahare (Dehli Univ.). Middle (from left to right): Buhm Soon Park (KAIST, Seoul), Matthew Hayes (Trent Univ.), Tal Arbel (Tel Aviv Univ.), Heather Ellis (Sheffield Univ.), Benjamin
Franta (Stanford Univ.). Front (from left to right): Lissa Roberts (Twente Univ.), H. Otto Sibum (Uppsala
Univ.), Cyrus Modi (Maastricht Univ.)

 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31