Johan Nordströms och Sten Lindroths pris 2018 tilldelas Matts Lindström

2018-03-06

2018 års vinnare av Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete är Matts Lindström, Stockholms universitet. Han belönas för avhandlingen Drömmar om det minsta: Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970. Prissumman är 20 000 kr.

Priskommitténs motivering
"I sin avhandling Drömmar om det minsta placerar Matts Lindström in mikrofilmen som en vital del av 1900-talets mediehistoria. Med språklig elegans och analytisk finess kombinerar han närläsningar med breda perspektiv på enskilda aktörer och institutioner i olika historiska miljöer. På så sätt visar Lindström hur mikrofilmen vid upprepade tillfällen kom att presenteras och erfaras som ett nytt medium, orienterat mot framtiden, och bärande på löften om att lösa det växande informationssamhällets problem."


Johan Nordströms och Sten Lindroths pris tilldelas avhandlingar inom ämnesområdet idé- och lärdomshistorias intressesfär. Priskommittén bestod vid detta tillfälle av ledamöter från Lunds universitet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Avhandlingar framlagda under 2016 och 2017 vid sex lärosäten var nominerade till priset.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31