Quentin Skinner hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten

2018-01-24

(Bild från Quentin Skinners
hemsida)

Quentin Skinner har tilldelats titeln hedersdoktor av Historisk-filosofiska fakulteten.

Se hans öppna föreläsning från den 24 januari 2018: "Thomas Hobbes: Picturing the State".


Uppsala universitets presentation av Quentin Skinner

Quentin Skinner är Barber Beaumont Professor of the Humanities vid Queen Mary, University of London. Hans olika bidrag till historisk forskning har varit mycket viktiga och inflytelserika under flera decennier. Dels gäller detta hans omfattande analyser av det moderna politiskt tänkandets framväxt från medeltid till 1700-tal. Dels har Skinner haft mycket stor betydelse för generella teori- och metodfrågor genom sitt utarbetande av principer för kontextualiserande analyser. Han har hållit flera föreläsningar och seminarier vid Uppsala universitet och fördjupat samarbete planeras.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31