Professor emeritus Tore Frängsmyr har avlidit

2017-08-29

Professor emeritus Tore Frängsmyr har gått bort efter en tids sjukdom, 79 år gammal.

Tore byggde upp den moderna vetenskapshistoriska forskningen i Sverige och var en viktig representant för humaniora i svensk offentlighet. Bland hans många böcker finns Geologi och skapelsetro (1969), Upptäckten av istiden (1976), Vetenskapsmannen som hjälte (1984), Sökandet efter upplysningen (1993) och tvåbandsverket Svensk idéhistoria (2000).

Genom sin förmåga att väcka intresse hos andra, initiera samarbeten och bygga upp forskningsverksamhet bidrog han i hög grad till att göra Institutionen för idé- och lärdomshistoria till vad den är idag. Han är sörjd och saknad av nuvarande och tidigare kollegor vid institutionen.

Tidskriften Arche publicerade 2015 en längre intervju med Tore, vilken med tidskriftens tillstånd görs tillgänglig här. I intervjun ger Tore inblickar i många delar av sitt liv och sin omfattande akademiska verksamhet.

Begravning och minnesstund

Begravning i Helga Trefaldighets kyrka den 14 september 2017 kl. 13.00. Efter gravsättning på Gamla kyrkogården inbjudes till minnesstund på Norrlands nation. (Begravningsannons)

O s a till Sommarro begravningsbyrå 018-51 23 30 senast 11/9.

Tänk gärna på Norrlands nations byggnadsfond bg 836-9951.

Minnesord

Minnesord finns publicerade i Upsala Nya Tidning 3/9, Svenska Dagbladet 6/9, Norran 6/9, Västerbottens-Kuriren 1/9 och 7/9, Folkbladet 8/9.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31