David Malm, masterstudent vid institutionen, publicerar artikel i Aftonbladet

2017-06-07

David Malm, masterstudent vid institutionen, publicerar en artikel i Aftonbladet: "Fake news är old news". Artikeln anknyter till David Malms masteruppsats "En utmanad elit: Politiken och litteraturen antar form i 1790-talets England".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31