Maria Björkman vald till ledamot av Gentekniknämnden

2017-05-17

Maria Björkman har blivit vald till ledamot av Gentekniknämnden från och med maj 2017. Gentekniknämnden är en statlig myndighet som är rådgivande i etiska frågor rörande genteknik, gentemot till exempel Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31