Jenny Beckman tilldelas 2017 års pedagogiska pris

2017-05-17

Universitetslektor Jenny Beckman vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och utbildningsvetenskap. Institutionen gratulerar!

Motivering

Jenny Beckman inspirerar sina studenter. Genom sin undervisning bidrar hon till originella och värdefulla sammankopplingar mellan humanistiska och naturvetenskapliga studieområden vilket ger studenterna nya kunskaper och färdigheter. Vidare engagerar Jenny, med konkreta pedagogiska grepp, studenter i nyare forskning. Ett särskilt omnämnande förtjänar hennes förmåga att vid seminarier tematisera och utveckla alla typer av studentreflexioner till produktiva diskussionsinlägg.

Läs hela nyheten

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31