Medel att söka t.o.m. 1 juni 2017 för masterstudenter

2017-02-20

Fakulteten har beslutat att frigöra särskilda medel som studenter på avancerad nivå kan använda i samband med sin forskning. Det kan till exempel röra sig om att helt eller delvis täcka kostnader för arkiv- och biblioteksresor eller deltagande vid konferenser, workshops och symposier. Observera att stödet alltså avser aktiviteter som ligger i omedelbar anslutning till uppsatsarbetet. Minimibelopp för varje enskild ansökan är 500 kronor och maximibeloppet är 3.000 kronor. Ansökan kan skickas löpande till prefekten (frans.lundgren@idehist.uu.se) fram till och med 1 juni. Den ska innehålla en specificering av syfte, sökt belopp samt ekonomisk beräkning.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-31